تحلیلگران بارکد آریا| نرم افزار املاک آریاسان

نرم افزار املاک آریاسان

نرم افزار املاک آریاسان

 

امکانات تخصصی نرم افزار آریاسان ویژه مشاورین املاک :

صفحه ی اصلی آژانس املاک شامل:

نمایش اطلاعات و ثبت و جستجوی ملک و ثبت و جستجوی تقاضا و فروش و پیش فروش ملک و عملیات قرارداد و داشتن فرم خام و مبایعه نامه و اجاره نامه و قابلیت انطباق ملک مورد تقاضا با ملکهای ثبت شده و تنظیمات چاپ بر روی انواع چاپگر
ثبت ملک: امکان ثبت کلیه ی مشخصات مالک و ملک و جستجوی سریع املاک و پردازش های خاص و الصاقات .
اطلاعات اولیه: امکان ثبت کلیه مشخصات ملک از جمله: متراژ، نوع سند(ملکی ،تجاری، استیجاری )نوع ملک ،مساحت،زیربنا و... و ثبت محدوده جغرافیایی ملک مورد نظر در هر نقطه از ایران و تعیین محدوده پیش فرض به تفکیک هر استان
ثبت مشخصات عمومی ملک : ثبت وضعیت متراژ و زیر بنا و کفپوش و جهت ملک وسن بنا و... 

ثبت امکانات کاربری: (اداری، مسکونی،تجاری،دفتر کار و...) و همچنین ثبت کلیه امکانات ملک (نوع کفپوش،سیستم سرمایش و گرمایش و....) و پردازش های ملک برای رهن و اجاره و فروش یا پیش فروش بانضمام قابلیت افزودن تصویر ویا فیلم از ملک مورد نظر

جستجوی ملک : قابلیت جستجوی املاک براساس شرایط مورد تقاضا و نوع کاربری و ...

ثبت تقاضا: امکان ثبت تقاضا بر اساس شرایط متقاضی، اطلاعات عمومی وی و نوع کاربری و نوع تقاضا و وضعیت بنا و مساحت و ... و انطباق با ملک براساس شرایط سکونت و نوع کفپوش و وضعیت بنا و سرمایش و...

جستجوی تقاضا: شرایط جستجو بر اساس نام متقاضی و نوع تقاضا و زمان و منطقه و ... 

فروش و پیش فروش و رهن واجاره ملک:

امکان فروش و رهن و اجاره ملک با ثبت مشخصات مالک ومشخصات ملک و کارشناس فروش و ثبت مبلغ فروش یا پیش فروش و یا رهن و اجاره با در نظر گرفتن حق کمیسیون و عوارض ومالیات و ثبت روشهای پرداخت (نقدی، اعتباری،پیشرفته)و... 

قرارداد:امکان ثبت اطلاعات عمومی قرارداد براساس نوع،تاریخ،مبلغ قرارداد ،کمیسیون ،سریال،کد رهگیری و امکان جستجوی مشخصات تعهدات طرف اول و دوم قرارداد و امکان جستجوی شرح قرارداد و ثبت مشخصات شاهد و خلاصه قرارداد و... 

اجاره نامه: فرم خامی است که برای املاک هایی که نیاز به پرینت این برگه دارند در نرم افزار گذاشته شده است و امکان ثبت مشخصات طرفین قرارداد و خلاصه قرارداد  برای اجاره ملک را به کاربر  در نرم افزار  می دهد

مبایعه نامه:فرم خامی است که برای املاک هایی که نیاز به پرینت این برگه دارند در نرم افزار گذاشته شده است و امکان ثبت مشخصات طرفین قرارداد و خلاصه قرارداد را در نرم افزار به کاربر می دهد . 

صفحه ی مربوط به اشخاص:

  اشخاص، تغییر دسته ای مشخصات اشخاص، انتقال از شخص به شخص، افزایش و کاهش سرمایه

اشخاص:امکان ثبت مشخصات دقیق اشخاص و تعیین نوع کاربر (کاربر صندوق ، کارمند، سرمایه گذار ، طرف حساب تجاری )به صورت عادی و لیستی و جستجوی اشخاص بر اساس مشخصات شخص
امکان تغییر مشخصات شخص :توانایی تغییرات به صورت کلی و همزمان و ثبت و ویرایش مشخصات شخص و...

 تسویه حساب : امکان تسویه حساب با اشخاص براساس نوع عملیات دریافت و پرداخت و ثبت تاریخ و مبلغ تسویه و ... 

جستجو: امکان جستجوی تسویه حساب با اشخاص بر اساس نوع عملیات دریافت و پرداخت و نام شخص و مبلغ و تاریخ و... 
انتقال از شخص به شخص: امکان انتقال از حساب شخص به شخص دیگر و ثبت تاریخ و مبلغ عملیات انتقال حساب و مانده حساب و جستجوی انتقال حساب و... 
افزایش و کاهش سرمایه:امکان عملیات افزایش یا کاهش سرمایه شخص مذکور و میزان سرمایه ی وی در تاریخ معین و مبلغ مورد نظر و ثبت صندوق جاری با موجودی آن و جستجوی سرمایه بر اساس افزایش یا کاهش و...

صفحه ی مربوط به بانک:

شامل تعریف بانک و انتقال پول از بانک به بانک و مدیریت چک ها
تعریف بانک: امکان تعریف بانک به صورت عادی و لیستی و تعیین نوع حساب و شماره حساب و دیگر مشخصات از جمله: شماره کارت، مشخصات صاحب حساب، شعبه و امکان جستجوی حساب ها بر اساس مشخصات بانک و حساب.
انتقال از بانک به بانک:
ورود: امکان ثبت انتقال مبلغ از بانکی به بانک دیگر توسط شخص مذکور در تارخ معین و ثبت مشخصات بانک ها و حساب ها
جستجو: امکان جستجوی انتقال پول از بانکی به بانک دیگر بر اساس مشخصات بانک مبدا و مقصد و ...

مدیریت چک ها:امکان مدیریت چک ها براساس: شخص،سریال چک، شماره حساب ونوع چک (پرداختی،دریافتی)، وضعیت چک (پاس شده، برگشت خورده، نزد بانک و... امکان مشاهده گزارشات چک های دریافتی و پرداختی و...
صفحه ی مربوط به صندوق:
تعریف صندوق: امکان تعریف صندوق با نام مورد نظر و ثبت موجودی اولیه و امکان پذیرش مقدار منفی یا عدم پذیرش و جستجوی صندوق بر اساس نام و موجودی و ... جهت نمایش فرم مربوطه روی عکس کلیلک کرده و کمی صبر کنید.
انتقال صندوق به صندوق: امکان عملیات انتقال مبلغ بین صندوق های مبدا و مقصد در تاریخ معین با ذکر مبلغ مورد نظر و مشاهده ی موجودی صندوق ها و امکان جستجوی انتقال وجه بین صندوق ها و شرایط جستجو بر اساس تاریخ،مبلغ و مشخصات صندوق های مبدا و مقصد .
واریز به بانک: امکان واریز وجه از صندوق مورد نظر به بانک مورد نظر و امکان جستجوی مبالغ واریز شده به بانک بر اساس شرایط جستجو و شماره قبض و...
انتقال از بانک به صندوق: امکان انتقال مبلغ مورد نظر از بانک به صندوق مورد نظر در تاریخ معین با ذکر شماره سند و مشاهده موجودی حساب و ...
گزارش موجودی بانک ها و صندوق ها: امکان مشاهده ی موجودی بانک ها و صندوق ها و نمایش چک ها و... 
گزارش تفصیلی صندوق:  گزارش کامل شامل:مشاهده ی موجودی صندوق در تاریخ های مد نظر با ذکر صندوق مورد نظر و گزارش تمام عملیات مالی هر صندوق به تفکیک (پرداخت ها،حساب چک ها، اسناد) و... 

تحویل صندوق به کاربر: امکان تحویل صندوق به کاربر به تعداد دلخواه


صفحه ی مربوط به هزینه /درآمد:

تعریف هزینه و درآمد: ورود هزینه ها و درآمد ها به صورت عادی و لیستی بر اساس نوع به تعداد دلخواه. ..
ثبت هزینه و درآمد:امکان ثبت بر اساس نوع هزینه و مبلغ و بخش و شخص و تعیین صندوق و موجودی آن به صورت نقدی یا پیشرفته .که با زدن دکمه پیشرفته دوباره کادر دریافت و پرداخت باز می شود .
گزارش ریز هزینه ها و ریزدرآمدها: امکان گرفتن گزارش از هزینه ها و درآمد ها بر اساس نوع و بخش و مبلغ در تاریخ های معین ثبت شخص .
گزارش خلاصه هزینه ها و خلاصه درآمدها: جستجوی هزینه ها و در آمد ها و گزارش خلاصه ای از آنها بر اساس تاریخ.


صفحه مربوط به حقوق و دستمزد: شامل:تعریف و گزارش عامل های حقوقی کارمندان و پرداخت و گزارش از پرداخت عامل های حقوقی
تعریف عامل های حقوقی: امکان ثبت اطلاعات پرسنلی (نام شخص،کد پرسنلی و...) در نر م افزار و تعیین عملیات روش و نحوه پرداخت در تاریخ های معین و تعیین روز پرداخت حقوق،تعیین اضافه کاری،مرخصی،حق بیمه،کسورات،اضافه و...
گزارش عامل های حقوقی کارمندان:جستجوی عامل های حقوقی کارمندان بر اساس شرایط تاریخ، نام شخص کارمند،روش پرداخت حقوق و ...
پرداخت حقوق کارمندان: نرم افزار املاک پرنس قابلیت ثبت پرداخت حقوق پرسنل را بر اساس نام و مشخصات پرسنل(عامل حقوقی، تاریخ و...) به کاربر می دهد . 
گزارش پرداخت حقوق پرسنل: این قسمت از نرم افزار امکان گرفتن گزارش از پرداخت های حقوق به پرسنل را به کاربر می دهد.
صفحه مربوط به حسابداری:  نرم افزار امکان ثبت سند افتتاحیه،ترازنامه،گزارش تفصیلی سود و زیان ،گزارش دفاتر و دفتر روزنامه و ... را به کاربران می دهد.
سند افتتاحیه: امکان ثبت موجودی اولیه کالاها ،اسناد دریافتنی و حساب اشخاص را نشان می دهد.
ترازنامه:وضعیت دارایی ، سرمایه، بدهکاری یا بستانکاری و تراز بودن را در نرم افزار مشخص می کند و قابلیت مشاهده پیش نمایش و چاپ را به کاربر می دهد .
گزارش دفاتر حسابداری: نرم افزار این قابلیت را دارد که از کلیه حساب ها ی دفاتر حسابداری گزارش تهیه کرد و امکان جستجوی حساب ها را به کابر می دهد.
دفتر روزنامه: امکان گرفتن گزارشات مالی روزانه که در نرم افزار ثبت شده است را به کاربر می دهد. 
خلاصه عملکرد روزانه: امکان گزارش خلاصه از عملکرد روزانه را به کابر می دهد و قابلیت مشاهده پیش نمایش را دارد .
صورت سود و زیان: صورت حساب سود و زیان های مالی را در تاریخ های معین به کاربر می دهد.
گزارش تفصیلی سود و زیان: رم افزار امکان گرفتن گزارش کامل از صورت سود وزیان ها را به کاربر می دهد.


صفحه ی مربوط به تنظیمات:

نرم افزار املاک امکان تنظیمات دقیق سیستم،کاربران،خطوط چاپگر،سطوح دسترسی و... را به کاربران مشاورین املاک می دهد.
تنظیمات سیستم: این آیتم امکان تنظیم دریافت و پرداخت های مالی و تنظیمات دقیق و کامل سیستم را به کاربر می دهد.
1.دریافت و پرداخت مالی: تعیین تاریخ سررسید دریافت و پرداخت های مالی در نرم افزار و تعیین برگه پیش فرض دریفت ها و پرداخت ها (نفدی، چک،.اعتباری،تخفیف) و ...
2.تنظیمات خطوط چاپ: قابلیت تنظیمات چاپگر های موجود در مجموعه که باید در نرم افزار تعریف شده باشند و امکان چاپ را به کاربر می دهد.
3.پیش فرض ها: در این قسمت صندوقی که به کاربر تحویل داده شده است تعیین می شود و همچنین بخش پیش پرداز و شخص کارپرداز پیش فرض مشخص می شود.
4.پشتیبان گیری : قابلیت گرفتن نسخه ی پشتیبان از کلیه داده های ثبت شده در نرم افزار.
5.عملیات ورورد به نرم افزار :تنظیم عملیات هایی که در هنگام ورود به نرم افزار انجام می شود.(مانند:تنظیم زمان نمایش چک های سررسید و نمایش یا عدم نمایش لیست سالهای مالی هنگام ورود به نرم افزار .
6.متفرقه: در این قسمت تظیمات متفرقه از جمله: روش جستجوی افراد، نمایش یا عدم نمایش دکمه پیش فرض تاییدیه ها، پاک کردن دادها در بانک اطلاعاتی و ...
7.یادآور: نمایش یا عدم نمایش رویدادهایی که سررسید آنها گذشته است و تنظیمات موارد نمایشی در یادآور و ...
8.حقوق و دستمزد: تنظیم ساعت موظفی کار ماهیانه یا روزانه ، نمایش یا عدم نمایش درج سررسید حقوق در تقویم، نوع کاغذ و چاپ فیش حقوقی و ...
9.صدور فایل:قابلیت تنظیم نوع خروجی اکسل برای صدور فایل و مسیر ذخیره فایل های اکسل در کامپیوتر و ...
10.املاک: امکان تنظیم مالیات و عوارض، حق کمیسیون طرفین معامله، اطلاعات بنگاه معاملاتی .

ورود اطلاعات پایه:

امکان واردکردن اطلاعاتی مانند:انواع کالا،بانک ها،واحد های شمارش کالا، سطوح قیمت، شهر،استان و ...
کاربران :تعریف کاربران برای ورود به سیستم و تعیین رمز عبور و دیگر مشخصات کاربری و.....

سطوح دسترسی:

امکان تنظیم سطوح دسترسی کاربران به منوهای اطلاعاتی و عملیاتی و گزارشاتی .
1.دسترسی در فرم های اطلاعاتی :نظیم دسترسی یا عدم دسترسی کاربران به مشاهده،درج،حذف،ویرایش،چاپ تعریف بخش انبار،تعریف کاربر،تعریف حساب بانکی و...
2. دسترسی در فرم های عملیاتی: امکان تعیین دسترسی یا عدم دسترسی کاربران به عملیاتی مانند : انتقال از بانک به بانک بانک به صندوق،واریز به حساب های بانکی و .... در نرم افزار
3.دسترسی در فرم های گزارش : تنظیم دسترسی کاربران به گزارش های مالی و عملیاتی و سرمایه ها و گزارش های تفصیلی صندوق و ...
4.دسترسی در اطلاعات:امکان دسترسی یا عدم دسترسی به اطلاعات همه اشخاص،صندوق ها ،بانک ها و هزینه و درآمد ها.
تنظیمات چاپ چک: امکان تنظیمات چاپ چک و تنظیم نوع و ابعاد کاغذ و...  خطوط چاپگر: تنظیم چاپگری که در نرم افزار قرار است از آن چاپ گرفته شود و ورود اطلاعات اولیه و دقیق چاپگر( عنوان چاپگر،نوع،ابعاد و نوع کاغذ،فونت و... ) وهمچنین تنظیم حاشیه های فاکتور.

بستن سال مالی: 

این آیتم در نرم افزار این امکان را می دهد که کلیه موجودی سال مالی را بست ،اما اگر موجودی آیتم ها منفی باشد امکان بستن سال مالی وجود ندارد.

صفحه ی مربوط به امکانات:

در این قسمت امکانات پشتیبان گیری از اطلاعات و بازیابی ازاطلاعات و تقوبم و ... موجود است.
پشتیبان گیری:امکان گرفتن نسخه ی پشتیبان از کلیه ی داده ها در نرم افزار .
بازیابی اطلاعات: امکان برگرداندن همه ی داده ای قبلی با استفاده از نسخه ی پشتیبان ذخیره شده در سیستم.
مدیریت پشتیبان: امکان مدیریت کلیه ی داده های نسخه پشتیبان های تهیه شده در سیستم (امکان بارگذاری و فراخوانی مجدد داده ها، امکان بازیابی و جابه جایی اطلاعات و حذف نسخه پشتیبان
ورود و خروج فایل اکسل: امکان صدور اطلاعات اشخاص و تبدیل آنها از نرم افزار پرنس به اکسل با مشخصات دقیق (نام شخص،کد شخص و ... و ورود اطلاعات از فایل اکسل و ...
بهره اقساط وام : محاسبه بهره اقساط ماهیانه بر اساس فرمول ومشخص شدن مانده حساب و پرداخت نقدی و پرداخت کل و بهره ماهیانه و...
دفتر چه تلفن:امکان ثبت شماره تلفن های مورد نظر در نرم افزار به تعداد دلخواه.
تقویم: قابلیت وجود تقویم و امکان ثبت یادداشت های مهم در نرم افزار و یادآور روز های مهم در سال. 
ماشین حساب: امکان وجود ماشین حساب در نرم افزار
گزارش فعالیت: قابلیت گزارش عملیات های سیستم بر اساس شرایط جستجو (نام فرم ، نام کاربر،نوع عملیات و نام جدول و..) در تاریخ و ساعت های مد نظر...
اطلاعات کامپیوتر: قابلیت نمایش اطلاعات کامپیوتر در نرم افزار مانند :نام کامپیوتر،آی پی کامپیوتر، شماره سریال قفل و...
مناطق: امکان ثبت دقیق مناطق و شهر ها و محله و خیابان و ...
تعاریف اولیه املاک: امکان ثبت ارجعیت اجاره بر اساس نام های ذخیره شده در نرم افزار و ورود اطلاعات پایه مانند :کفپوش، دیواره، وضعیت بنا و.

 

جهت اطلاع از قیمت روز محصول و طی نمودن فرآیند خرید اینترنتی ایــنــجــا را کلیک کرده و یا با شماره تلفن 66371512 داخلی 112 تماس حاصل فرمایید.