تحلیلگران بارکد آریا|بارکد اسکنرو بارکد خوان با سیم Wired barcode scanners

بارکد اسکتر هانیول 5145

honeywell 5145

بارکد اسکتر هانیول 3800

Honeywell 3800g

بارکد اسکتر هانیول زنون 

Honeywell Xenon 1900

بارکد اسکنر هانیول 1450g

Honeywell Voyager 1450g

بارکد اسکتر هانیول 1400

Honeywell Voyager 1400g

بارکد اسکتر هانیول 1300

Honeywell 1300

بارکد اسکنر هانیول 1200G

Honeywell 1200G

بارکد اسکنر هانیول 1250G

Honeywell 1250G

بارکدخوان ديتالاجيک مدل 2170

QuickScan QW2170

 

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بارکد اسکنر دیتالاجیک کوییک اسکن لیته

DATALOGIC QSCAN LITE

بارکد اسکنر دیتالاجیک کوییک اسکن

datalogic Qscan I

بارکد اسکنر دو بعدی دیتالاجیک 2430

datalogic 2430 QD1/2

بارکدخوان کوئیک اسکن لیته

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

DATALOGIC Qscan I

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بارکد اسکنر آگزیوم 2285

AXIOM  LS-2285

بارکد اسکنر میندئو 2250

MINDEO 2250

بارکد اسکنر آگزیوم 2290

AXIOM X-2290 LINER IMAGER

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

MINDEO 2250

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 TYSON TY2012

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بارکد اسکنر سیمبول 2208

Symbol 2208

بارکد اسکنر هابل 5000

Hubble BC 5000

بارکد اسکنر تایسون 2012

TYSON 2012

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

Hubble BC 5000

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بارکد اسکنر رومیزی رابین 5900

Robin RS 5900

بارکد اسکنر رومیزی هانیول 7820

FIX SCANNER HONEYWELL 7820

بارکد اسکنر رومیزی آگزیوم 2202

FIX SCANNER AXIOM 2202

 

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

   

بارکد اسکنر رومیزی دلتالاجیک 2200

FIX SCANNER DELTALOGIC 2200

   

جهت خرید محصول و دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بازگشت به صفحه اصلی